VetPlan

vetplan-aleveterinarenAbonnera på förebyggande vård och god hälsa.

På Norra Djurakuten är friska djur och nöjda djurägare vårt primära fokus och därför har vi utvecklat VetPlan.

VetPlan är ett paket av förebyggande vårdtjänster som syftar till att ditt djur skall må bra och minska riskerna för allvarliga hälsoproblem. VetPlan ger även bra rabatter på ytterligare behandlingar och friskfoder samt bidrar till en regelbunden och nära dialog med veterinär och kunnig djurhälsopersonal.

VetPlan är ett abonnemang som betalas via en fast månadskostnad. Förebyggande vårdtjänster till en fast månatlig kostnad har under många år erbjudits utomlands där de blivit mycket populära och uppskattade av djurägare.

  • Hälsokontroll
  • Vaccination
  • Blodprov
  • Receptskrivning
  • Tandkontroll
  • God ekonomi

VetPlan Bas

129 kr/mån

Spara minst 436 kr per år.

VetPlan Plus

199 kr/mån

Spara minst 1 016 kr per år.

 
PDF IconVetPlan HundPDF IconVetPlan KattPDF IconVetPlan Tjänstebeskrivning

 

Vad ingår i VetPlan?

VetPlan® är anpassat efter ditt djur och har tagits fram av vår egen personal i syfte att i första hand förebygga sjukdom och åkommor och i andra hand upptäcka dessa i ett tidigt skede. I VetPlan Bas ingår årlig vaccination och hälsokontroller, tandkontroll, avföringsprov och gratis receptutskrivning av läkemedel mot fästingar och avmaskning.

I VetPlan Plus ingår allt ovan plus ett särskilt blodprov och urinprov. Med VetPlan blir alla ingående vaccinationer och undersökningar mycket billigare än om du hade låtit göra dem var för sig. Abonnemanget ger också mycket bra rabatter på högkvalitativt friskfoder och andra behandlingar som gör att du kan spara stora summor varje år. Men kanske viktigast av allt är att VetPlan ger nära, regelbunden kontakt med vår kunniga djurhälsopersonal och ökad medvetenhet om ditt djurs hälsa.

Vad kostar det?

VetPlan® betalas via en fast månadskostnad om 129 kr för VetPlan Bas och 199 kr för VetPlan Plus. Priset är rabatterat och förväntas leda till en lägre kostnad för veterinärvård över djurets hela liv.

Varför VetPlan?

Vi på Norra Djurakuten är måna om vilka vi anställer. Att ha ”hjärtat på rätt ställe” är en lika viktig egenskap som ett gediget kunnande om djur och deras behov. Tillsammans vill vi ge er som djurägare och era husdjur bästa möjliga mottagande, vård och omsorg. För oss är det viktigt att ni känner er helt nöjda och trygga med den service vi erbjuder.
Vi arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre i våra omsorger om er och era djur.

Varför abonnera på vård?

När ditt djur verkar må bra och vardagen rullar på är det lätt att glömma vaccinationer och årliga kontroller som är till för att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede. Med VetPlan får du regelbundna inplanerade hälsokontroller, ökad kunskap om ditt djur, mer frekvent dialog med kunnig djurhälsopersonal och kontroll över kostnaderna. Veterinär får samtidigt bättre känna ditt djur och dess specifika förutsättningar.

Behövs en vanlig djurförsäkring också?

VetPlan® inkluderar olika tjänster av planerad förebyggande vård. VetPlan är dock ingen försäkring och täcker inte sjukdom och olycksfall. Vi rekommenderar alltid att teckna djurförsäkring för att täcka oförutsedda händelser, oavsett om du väljer VetPlan eller ej.

Hur fungerar det?

VetPlan® innebär att ditt djur får en egen hälsoplanering över året till en fast månadskostnad som betalas via autogiro. Vi kommer automatiskt att kalla dig och ditt djur till de olika kontrollerna och du slipper hålla reda på när det är dags att beställa tid för vaccinationer och hälsoundersökningar. Du ansluter dig genom att besöka oss på Norra Djurakuten då du också betalar den första månaden kontant.
Du har 14 dagars ångerrätt. VetPlan löper över tolv månader. Efter tio månader får du en automatisk påminnelse i fall du vill säga upp VetPlan, vilket ska göras senast en månad innan utgången av abonnemanget. VetPlan finns för både hund och katt.