Hur mår din gamla katt?

image002-1

Under februari månad erbjuder vi katter som är 10 år eller äldre, undersökning, blodprov och blodtrycksmätning för 1222 kr. Normalpris 2445 kr.

I provtagningen ingår lever och njurvärden, sköldkörtelprov och fruktosamin (diabetesprov). Två av de vanligaste sjukdomarna hos äldre katter är nedsatt njurfunktion och rubbningar i sköldkörteln. Sviktande leverfunktion eller diabetes är också vanligare hos äldre katter. Att upptäcka sjukdomar och sätta in behandling i tid förbättrar prognosen och ger möjlighet till ett längre liv med bättre livskvalitet.

Ange koden ”Kolla katten” vid bokningen för att ta del av erbjudandet.