Kastrera hund och katt

Kastrering

Vi kastrerar hundar, katter och kaniner.
Kastrering innebär att man på hondjuren avlägsnar både äggstockar och livmoder och på handjuren båda testiklarna. Nedan kan du läsa om olika anledningar till att låta kastrera din hund eller katt.

Förmånliga priser på kastrationer

I priset ingår besöksavgift, allmänundersökning, smärtlindring, dropp, narkos, operation, skriftliga hemgångsråd och en krage som djuret bör bära ca 10-12 dagar efter operation. Eventuella återbesök för att ta bort stygn ingår i priset. Vanligtvis lämnar vi inte några ytliga stygn efter oss som ska tas bort.

Kastrering av katt

Kastrationen har en positiv effekt på din katts hälsa. Kastrerade katter blir oftast lugnare, jämnare i humöret och mer tillgivna och lekfulla. Okastrerade katter slåss oftare än de som är kastrerade. Katter som slåss drabbas ofta av infektioner från bit- och rivsår som de ådrar sig vid slagsmål.

Om du inte planerat att din katt ska få ungar är det lämpligt att kastrera din katt. P-piller kan ge biverkningar i form av ökad risk för elaka juvertumörer och livmoderrelaterade problem.

Katter kan kastreras från fyra månaders ålder.

Kastrering av hund

Oavsett kön har kastration positiva effekter på din hunds hälsa. En kastrerad hund löper mindre risk att drabbas av vissa sjukdomar såsom juvertumörer, livmoderinflammation, prostataproblem, analadenom. Beteenden som översexualitet och urinmarkering brukar försvinna. En hanhund blir oftast lättare att kommunicera med då kontaktbenägenheten inte störs ut av ”tiklukter”. En förbättrad kontakt innebär att inlärningen blir lättare. Så kallad hanhundsilska, hanhundar som blir aggressiva mot andra hanhundar, kan minskas eller helt försvinna.

Hundar kan kastreras från sex månaders ålder.

Hur går kastrationen till?

Kastration innebär att testiklarna avlägsnas hos hankatten och hanhunden och äggstockar och livmoder hos honkatten och tiken. Se vidare information under fliken operation.

Biverkningar

Några individer, gäller framförallt tikar, kan drabbas inkontinens (svårighet att hålla urin). Problemet går oftast att behandla med medicin för ändamålet. Viktökning kan förekomma. Vi rekommenderar därför att kastrerade djur utfodras med foder för kastrerade djur.

Att söva ett djur innebär alltid en liten risk. Med specialutbildade narkossköterskor, modern utrustning och välutbildade veterinärer minimeras riskerna vid operativa ingrepp.

Vi arbetar för att du och ditt djur ska vara i trygga händer.