Laboratorium

Labratorium

Vi har ett eget labb där vi med högteknologisk utrustning utför ett flertal analyser på blod och urin. Vi utför undersökningar med mikroskopi när det gäller bland annat patienter med hud och/eller öronsjukdom.

Specialanalyser av blod, urin, vävnadsprover, bakterieprover mm skickar vi till något av de större labb vi samarbetar med i Sverige och utomlands. I de flesta fall får vi provsvaren inom ett fåtal dagar. Vissa specialanalyser kan ta längre tid.