Operation

Hos Norra Djurakuten kan vi erbjuda ett kompetent operationsteam som omfattar anestesi/narkos med specialutbildade, erfarna sköterskor en komplett övervakningsutrustning och erfarna kirurger. På vår moderna operationsavdelning utför vi de flesta typer av operationer.

Inför operation

Kvällen innan ert besök hos oss på operationsavdelningen är det viktigt att undanhålla mat från ert husdjur. Fr.o.m. klockan 22 kvällen innan ska ert djur inte äta. Vatten ska däremot stå framme hela natten och på morgonen.

Kaniner och gnagare ska ha tillgång till hö ända fram till operation, endast pellets/frö/grönsaker ska tas bort kvällen innan. För dessa djur är det mycket viktigt att hålla igång mag/tarmkanalen.

Vid intaget på morgonen får ni träffa er veterinär som gör en undersökning av ert djur. Det är viktigt att kontrollera bl.a. hjärta och lungor inför narkosen. Ibland behövs det tas blodprover eller genomföras en röntgenundersökning för att komplettera informationen om ert djurs hälsa.

Efter inskrivningen görs ett narkosprotokoll där vi planerar vad som passar varje patient bäst ur narkossynpunkt. Läs mer om narkos & smärtlindring.

Därefter får ert djur lite lugnande medicin så att det ska slappna av och inte vara oroligt under vistelsen hos oss över dagen.  I god tid före operationen får patienten också smärtstillande, oftast två olika typer, för att på bästa sätt förebygga smärta och obehag av ingreppet som ska utföras.

Först därefter är det dags att söva patienten.

Ert djur övervakas av erfaren och mycket välutbildad narkos personal. Våra narkossköterskor har mångårig erfarenhet av att söva olika djurslag med olika sjukdomsbilder. Vi hanterar såväl friska som mycket svårt sjuka djur på vår operationsavdelning.

En del av våra patienter behöver stanna kvar över natten för kompletterande vård och övervakning.

Vård efter operation

Efter en operation eller under en behandling eller utredning kan ditt djur komma att behöva vård dygnet runt. Norra Djurakuten, som enda klinik i kommunen, har möjlighet att erbjuda den servicen. På vårdavdelningen kan ditt djur få den vård som krävs under flera på varandra följande dygn. Ett vårdteam för ditt djurs bästa behandlar, övervakar och pysslar om.