Polikliniken

I ett av våra ljusa undersökningsrum tar vi emot dig och ditt djur för en första undersökning och bedömning för att sedan ta ställning till om det behövs ytterligare undersökningar i form av röntgen, provtagning eller operation.

Förutom bokade besök har du, när ditt djur blir akut sjukt, möjlighet att få snabb hjälp hos oss. Ring helst innan du kommer så att vi kan förbereda oss. Vi kan behöva plocka fram nödvändig utrustning eller frigöra plats på röntgen eller operation för att vara beredda när ni kommer.

Polikliniken är även platsen för den profylaktiska vården som vi bedriver. Här får du hjälp med allt ifrån vaccinationer, utfärdande av pass, hälsokontroller, viktkontroller, kloklippning och annan rådgivning.