Röntgen

Rontgen

En modern röntgenutrustning med digital framkallning ger oss optimal bildkvalitet och därmed goda möjligheter till diagnostik på hög nivå. Ett lättmanövrerat röntgenbord gör det enklare att få bra bilder på ett, för patienten, smidigt sätt.

Röntgendiagnostik används dels i samband med undersökning och utredning vid sjukdom men också för undersökning av friska djur i samband med dräktighet och vid t.ex. ledundersökningar av höfter, armbågar och knäleder i de hälsoprogram som vissa raser är kopplade till. Det är rasklubbarna och SKK (Svenska Kennelklubben) som driver hälsoprogram för att i avelsarbetet inom flera olika raser kunna jobba för allt friskare hundar.

 

Vår personal, som alla är intresserad och engagerade i djurs hälsa, har ett stort intresse för den här typen av långsiktigt arbete för minska antalet hundar som får ledbesvär.

Det går bra att boka för en eller flera hundar vid samma tillfälle.