Röntgen

Röntgendiagnostik används dels i samband med undersökning och utredning vid sjukdom, men också för undersökning av friska djur i samband med dräktighet och vid aveldprogram, såsom ledundersökningar av höfter/HD, armbågar/ED och knäleder i de hälsoprogram som vissa raser är kopplade till. Det är rasklubbarna, SKK (Svenska Kennelklubben) och PawPeds som driver hälsoprogram för att i avelsarbetet inom flera olika raser kunna jobba för allt friskare hundar och katter.

På röntgen får man inte vara om man är under 18 år eller är gravid.