Ultraljud

Ultraljud

Norra Djurakuten har möjlighet att erbjuda undersökningar med modern ultraljudsutrustning.

Vissa undersökningar utförs bäst med ultraljud. Dit hör till exempel dräktighetsundersökningar men även andra typer av bukundersökningar och vissa provtagningar.