Ultraljud

Vissa undersökningar utförs bäst med ultraljud. Dit hör till exempel dräktighetsundersökningar men även andra typer av bukundersökningar och vissa provtagningar.

Ultraljud på hund