Labrador Retriever, American Cocker Spaniel, English Cocker Spaniel and Kuvask

Vaccination

Vaccination av hund

Att vaccinera sin hund är viktigt för att förhindra att den drabbas av olika smittsamma virussjukdomar.

De sjukdomar som hunden bör vaccineras mot är Parvo (hundpest), Distemper (valpsjuka),  HCC (smittsam leverinflammation) och Parainfluensa (kennelhosta).

De flesta valpar får sin första vaccination hos uppfödaren och ska sen vaccineras igen vid 13 veckors ålder. Om valpen inte blivit vaccinerad hos uppfödaren räcker det med att man ger en vaccination fr.o.m. 13 veckors ålder. Vuxna hundar vaccinerar man vid ett års ålder och sedan med ett års mellanrum. Skyddet mot kennelhosta fylls på årligen. Skyddet mot Parvo, Distemper och HCC fylls på vart tredje år.

Revaccination ska sedan ske årligen. Kennelhosta kan vara farligt för valpar och äldre hundar och det är framförallt väldigt smittsamt.

Vi använder oss av Nobivac DHPPi (parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta) och av Nobivac Pi (kennelhosta).

Vaccination av katt

Din katt bör vaccineras mot kattpest och kattsnuva, vilka båda är smittsamma virussjukdomar. Även innekatter ska vaccineras eftersom viruset är stabilt i miljön och kan fås med in genom t.ex. skor.

Grundvaccinationen ges vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum. Rekommendationen är att man gör vaccinationen från 12 veckors ålder hos kattungar med en kattmamma som är vaccinerad. Är kattmamman däremot inte vaccinerad bör man vaccinera något tidigare, från 8 veckors ålder. Vi använder oss av Purevax RCP och RC.

Revaccination ska sedan ske ett år efter den andra vaccinationen i grunden. Sedan är det vaccination en gång om året som gäller, precis som för hund.

För uppfödare och katterier finns vacciner som även täcker andra virussjukdomar, det är inte alltid vi har hemma dessa vaccin på lager så efterfrågar du något specifikt, t.ex. Chlamydiavaccin eller FeLV-vaccin är det bra om du är ute i god tid när du ringer och bokar tid så att vi hinner ta hem vaccin om vi inte har det hemma.