Integritetspolicy

Med anledning av GDPR – Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och ditt djur och varför?

När ni registrerar er hos oss ger ni automatiskt samtycke till att vi lagrar era personuppgifter. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress, personnummer, ditt telefonnummer och din e-postadress

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis utfärda e-recept, direktreglering mot försäkringsbolag, remittering till annan klinik/specialist). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig. Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

Norra Djurakuten behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.