Vi som arbetar här

 


Lovisa Stjernedal – Leg. Veterinär

Bild på Lovisa Stjernedal - Leg. Veterinär Jag heter Lovisa Stjernedal och är legitimerad veterinär sedan mars 2013 och tog examen på St Istvan University i Budapest, Ungern. Att studera utomlands har givit mig mycket livserfarenhet och insikt om hur djursjukvård fungerar och praktiseras utanför Sveriges gränser. Jag började jobba som veterinär i Sverige våren 2013 på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg. Där fick jag lära mig väldigt mycket inom olika arbetsområden och har kunnat ta med mig mycket viktig kunskap från tiden där. Jag har även jobbat på Västra Djursjukhuset i Göteborg under hösten 2013 och våren 2014.
Jag fick privilegiet att börja på Norra Djurakuten hösten 2013. Här kommer man närmare både djurägare och deras djur vilket jag tycker är mycket viktigt för att kunna få en bra bild av hur det går för varje patient.

Jag har gått kurser i både ultraljud och inom tandvård blandandra; Extraktionskurs 1, Perfecting Periodental Surgery och Endodontics och ingår därför i Tandteamet. Jag har även speciellt intresse för dermatologi. Jag går på utbildningar regelbundet för att uppdatera kunskapsbanken och tycker det är roligt att träffa patienter både på polikliniken och i operationssalen.

 


Cecilia Abelson – VD och Leg. Djursjukskötare

Mitt namn är Cecilia Abelson, jag är Legitimerad Djursjukskötare och ny VD vid Norra Djurakuten. Jag har tidigare arbetat närmare 30 år vid Djursjukhuset i Jönköping, där var jag även delägare och VD under 15 år.

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att arbeta på den lilla kliniken med samma höga service och kvalitét på djursjukvården som på det stora djursjukhuset. Personalen på kliniken är professionella med hög servicekänsla för att bemöta djurägarna och djuren på bästa sätt. Kliniken har spetskompetens i diabetes, anestesi och tandvård. Vad vi inte kan erbjuda är vård dygnet runt, vi har ej heller öppet under helger. Är det så att vi inte kan utföra vissa operationer eller specifika undersökningar så remitterar vi till den veterinär/djursjukhus som är bäst lämpad för just ditt djur och vi kan sköta eftervården och uppföljning här på kliniken.


Elisabeth (Lisa) Jendestig – Leg. Djursjukskötare

Elisabeth (Lisa) Jendestig - Leg. djursjukskötareUtbildad legitimerad djursjukskötare vid SLU i Skara 1993. Har därefter fortbildat mig inom området med olika tilläggsutbildningar inom Anestesiologi 5p (2000), Etologi hund och katt 5p (2002), Rehabilitering hund och häst 10p (2007), Medicinsk mikrobiologi, immunologi och sjukvårdshygien 10p (2006), Anestesiologi 15p (2008) och Odontologi 7,5p (2008).

Därtill har jag genomgått en mängd kurser (både inom och utom landets gränser) inom olika områden; Farmakologi, Lågflödesanestesi och respiratorhantering, Anestesi och intensivvård, Tandsjukdomar hos hund och katt, mm.mm. Har dessutom haft förmånen att delta i BSAVA-kongress i Birmingham (British Small Animal Veterinary Association) samt North American Veterinary Conference i Orlando.

Mina huvudsakliga arbetsplatser har varit Regiondjursjukhuset i Helsingborg samt Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, anställd hos Norra Djurakuten sedan januari 2010. Mina huvudsakliga intresseområden inom yrket är anestesi (narkos), djurens tandhälsa och hygien.


Stefan Gustafsson – Leg. Djursjukskötare

Stefan Gustafsson - Leg. djursjukskötareUtbildad legitimerad djursjukskötare med examensår 2003. Har efter examen jobbat på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, fram till 2011. Därefter verksam som konsult med inriktning på odontologi och anestesiologi. Från starten på Blå Stjärnan har intresset framförallt varit anestesi och intensivvård, och det är också på dessa avdelningar jag har jobbat. Som egen företagare har jag arbetat på kliniker och djursjukhus i Göteborgsområdet, Borås samt Halland. Norra Djurakutens utveckling under de år jag tjänstgjort här som konsult är imponerande och det är därför jag väljer att i fortsättningen endast arbeta här. På Norra Djursjukhuset finns potentialen att bygga och utveckla en toppmodern tandklinik.

Intresset för tandvård väcktes under tiden på Blå Stjärnans kirurgklinik. De tre sista åren på Blå Stjärnan var jag ansvarig djursjukvårdare på tandkliniken. Jag har vidareutbildat mig inom odontologi bland annat med tilläggsutbildningarna Extraktionsteknik (2006), Dental röntgen och intraoral fotografering (2007), Feline Dentistry (2007), Radiographic Interpretation (2007), Odontologi hund och katt (SLU 10 hp, 2008), Periodontal Surgery (2009), Restorative Dentistry (2009),Endodontic Treatment and Restorative Dentistry (2010), Perfecting Endodontics (2015) samt Perfecting Feline Dentistry (2016). Har även deltagit i intern vidareutbildning inom intensivvård och anestesiologi, samt internationella intensivvårdskonferenser.

För mig är kvaliteten på vården det viktigaste – att man kan erbjuda kompetent och säker behandling samt håller sig uppdaterad vad gäller nya tekniker och metoder, både vad gäller tandvård och anestesi.
Husse till Barbro, Staffordshire Bullterrier, och Travis, adoptivhund från Irland, som båda borstar tänderna varje dag.


Eva Sjölinder Hansson – Receptionist

Bild på Eva Sjölinder Hansson - Receptionist


Anna Pahlm – Receptionist

Bild på Eva Törngren - djursjukvårdareJag började arbeta som receptionist på Blå Stjärnans djursjukhus 2010, efter 25 år inom restaurangbranchen. Hit till Norra Djurakuten kom jag i november 2016. Serviceyrket är något som jag brinner mycket starkt för. Att kunna påverka och göra skillnad på ett positivt sätt är fantastiskt givande.
Att arbeta på en mindre klinik är väldigt trevligt, bl. a för att kunderna känner sig sedda på ett annat sätt. Det blir helt klart mer personligt.

Man blir som receptionist på en mindre klinik mer delaktig i patientfallen, då man arbetar nära både veterinärer och djursjukskötare.
Man får ett mycket större arbetsområde. Allt ifrån att svara i telefon, göra bokningar, rådgivning, sälja foder, kontakta försäkringsbolag, koppla diverse dokument, vara med som en hjälpande hand vid vissa undersökningar, beställa varor med mera.