Tandproblem

Ca 85% av hundar och katter över tre år har begynnande problem med tandsjukdomar. Framför allt ses hos våra djur ökad tandstensbildning som leder till inflammation i tandköttet. Behandlar man tidigt blir djuret helt friskt. Läs mer om olika tandproblem hos våra husdjur under rubrikerna.

Det är alltid kostnadsfritt att kontrollera tänderna på ditt djur hos oss. Boka en tid!

Parodontit/tandlossning

Parodontit/tandlossning uppkommer sekundärt till plack och tandsten.

Läs mer

Tooth resorption/FORL

Tooth resorption/FORL en tyvärr mycket vanlig tandsjukdom hos framförallt katt.

Läs mer

Tandfrakturer (lagningar/rotfyllning)

Tandfrakturer kan uppstå om en tand utsätts för trauma. Det kan bli en liten skada endast i emaljen eller större delar av tanden kan gå av och pulpan (nerven) blottas. En tand med skadad emalj kan ge ilningar medan större skador ger kraftig smärta. Små tänder dras ut, men canintänderna (de stora huggtänderna) är viktigare att spara och kan ofta rotfyllas. Om en mjölktand fraktureras är detta alltid mer akut än om en permanent tand skadas. En skadad mjölktand måste åtgärdas omgående.

Läs mer

Persisterande/kvarvarande mjölktänder

Persisterande/kvarvarande mjölktänder måste extraheras för att inte skapa bettfel eller skada den permanenta tanden.

För att i möjligaste mån undvika att djuret drabbas av mer tandsten eller åtminstone fördröja tiden till det bildas ny tandsten så är daglig tandborstning det som är effektivast. Använd en tandkräm anpassad för hund/katt (finns att köpa i vår butik) och en liten, mjuk tandborste. Förutom detta finns en mängd olika hjälpmedel att hålla tandsten borta: t.ex. olika tuggsaker, tandfoder mm.

Bästa förebyggande behandling mot tandsten är tandborstning!