FORL, Tooth resorption

Tooth resorption, tidigare kallat FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesion), är en vanlig sjukdom vars ursprung och orsak man idag inte känner till. Tooth resorption drabbar både tamkatter och vilda kattdjur, vid enstaka tillfällen kan den även drabba hundar.

De celler i kroppen som vanligtvis endast är aktiva när mjölktändernas rötter ska resorberas, aktiveras (av okänd anledning) och angriper framförallt rötterna på permanenta tänder. Om angreppet fortskrider över tandköttsnivå blir detta mycket smärtsamt för djuret. Tänderna blir även sköra och kan lätt fraktureras (brytas av). Roten kan i sin tur delvis smälta samman med tandbenet. Den saknade emaljen täcks ofta av tandköttsvävnad och kan ge karaktäristiska röda prickar/fläckar på tanden. Man kan också ibland se röda fläckar som beror på att pulpan är blottad.

Kraftig Tooth resorption hos katt. Flera tänder i underkäken har brutits av och saknas och den bakersta kronan har resorberats till ca halva sin storlek.

 

Det skiljer mycket i hur olika katter uppvisar symptom. Det kan vara allt från direkta symptom från munhålan såsom dålig andedräkt, salivering, svårigheter att tugga och tuggande endast på en sida av munnen. Det är ovanligt att en katt slutar att äta helt på grund av smärtan men man kan ibland se att de äter mindre och tvekar mer när de ska äta. Andra symptom kan vara viktnedgång, aggressivitet, inaktivitet, urineringsproblem och kala fläckar/bortslickad päls. Hos många katter kommer symptomen smygande och blir aldrig speciellt uttalade. Hos flera av dessa katter upplever djurägarna att de blivit mycket gladare och aktivare efter att tänderna har åtgärdats.

Ofta syns sjukdomen tydligt vid en klinisk undersökning men i vissa fall upptäcker man den inte förrän man får undersöka djuret ordentligt när det är sövt. Man kan behöva ta bort tandsten som täcker skadorna för att de ska synas och ibland syns förändringarna först med tandröntgen.

TR-rtg

Bilden till vänster är från en röntgenundersökning från en frisk katt. Bilder till höger visar Tooth resorption på både tandrötter och tandkrona

 

I dagsläget finns ingen förebyggande behandling eller kunskap om hur man kan förhindra sjukdomen. Man behandlar djuren genom att dra ut drabbade tänder. I de fall där roten är så pass uppluckrad att en sammansmältning med tandbenet har börjat ske lämnar man kvar roten och tar endast bort kronan. Tooth resorption förekommer på ca 80 % av våra katter över åtta år, men också unga katter kan drabbas.

Är du orolig för att ditt djur har problem med Tooth resorption är du alltid välkommen att boka tid för en gratis tandkoll hos oss!