Tandlagning

Om ditt djur skadat och frakturerat en tand kan ett alternativ till att dra ut tanden vara att göra en rotfyllning eller en lagning av tanden. För att kunna bestämma vad som är den lämpligaste åtgärden måst vi undersöka djuret och den skadade tanden. Många gånger behöver en röntgenundersökning genomföras innan man kan fastställa bästa behandlingsmetoden.

Rotfyllning

Vid en rotfyllning avlägsnar man pulpan, som består av levande vävnad (blodkärl och nerver), inuti tanden. Pulpan blir ofta skadad vid trauman mot tanden. Om skadan är gammal kan det vara så att pulpan är död, nekrotisk, och i så fall måste den tas bort för att inte vara en grogrund för infektion. Vävnaden ersätts med olika material som är tåliga och gör tanden lika hållbar som om den levde. Överst lägger man sedan en lagning för att hindra att bakterier kommer in i tanden och orsakar skada. För att det ska vara möjligt att göra en rotfyllningen måste tanden vara fullt utvecklad. Det är den runt den tiden när djuret är 18 månader gammalt. Man rotfyller framförallt så kallade funktionella tänder, det vill säga hörntänder och de stora kindtänderna.  Fördelen med behandlingen är att patienten kan fortsätta använda tanden, vid exempelvis apportering och andra arbetsmoment.

Pulpan filas bort och hålrummet fylls upp med guttaperka.

 

Ets läggs på den skadade ytan och härdas med en speciallampa.

 

Slutresultat

Lagningen slipas till. Det färdiga resultatet.

 

Lagning

Frakturer som är ytliga och inte har nått in till pulpan kan ibland åtgärdas genom en lagning. Då preparerar man tanden med ett hårt material som fäster till tandens dentin och emalj. En fraktur som har skadat tandens emalj kan på sikt orsaka skada även på pulpan, eftersom dentinet är genomborrat av vätskefyllda kanaler som bakterier kan ta sig in igenom. Lagningen fungerar som ett permanent förband på tanden och gör att pulpan skyddas från inflammation och infektion. Vid många sorters frakturer kan man genom en lagning rädda tanden så att man slipper att dra ut den.

Frakturytan förbereds för lagning. Lagningsmaterial appliceras.

 

Etsmaterial läggs på och härdas.

 

Lagningen slipas. Det slutgiltiga resultatet.