1. Kliniken
  2. Kastrering av hund och katt

Kastrering av hund och katt

Kastrering innebär att man på hondjuren avlägsnar både äggstockar och livmoder, och på handjuren båda testiklarna. Nedan kan du läsa om olika anledningar till att låta kastrera din hund eller katt.

 

Kastrering av katt

Kastrationen har en positiv effekt på din katts hälsa. Kastrerade katter blir oftast lugnare, jämnare i humöret, mer tillgivna och lekfulla. Okastrerade katter slåss oftare än de som är kastrerade. Katter som slåss drabbas ofta av infektioner från bit- och rivsår som de ådrar sig vid slagsmål.

Om du inte planerat att din katt ska få ungar är det lämpligt att kastrera din katt.

Katter kan kastreras från fem månaders ålder.

 

Kastrering av hund

Oavsett kön har kastration positiva effekter på din hunds hälsa. En kastrerad hund löper mindre risk att drabbas av vissa sjukdomar såsom juvertumörer, livmoderinflammation, prostataproblem och analadenom. Beteenden som översexualitet och urinmarkering brukar försvinna. En hanhund blir oftast lättare att kommunicera med då kontaktbenägenheten inte störs ut av dofter från tikar. En förbättrad kontakt innebär att inlärningen blir lättare. Så kallad hanhundsilska – hanhundar som blir aggressiva mot andra hanhundar – kan minskas eller helt försvinna.

Hundar kan kastreras från sex månaders ålder.

 

Hur går kastrationen till?

Kastration innebär att testiklarna avlägsnas hos hankatten och hanhunden, endast äggstockar hos honkatten, och äggstockar samt livmoder hos tiken. Se vidare information under fliken operation.

 

Biverkningar

Några individer, framförallt tikar, kan drabbas av inkontinens (svårighet att hålla urin). Problemet går oftast att behandla med medicin. Viktökning kan förekomma och är inte ovanligt. Vi rekommenderar därför att kastrerade djur utfodras med foder för kastrerade djur.

Att söva ett djur innebär alltid en liten risk. Med specialutbildade narkossköterskor, modern utrustning och välutbildade veterinärer minimeras riskerna vid operativa ingrepp.

 

Förmånliga priser på kastrationer

I priset ingår besöksavgift, allmänundersökning, smärtlindring, dropp, narkos, operation, skriftliga hemgångsråd och en krage som djuret bör ha i 10 dagar efter operation. Eventuella återbesök för att ta bort stygn ingår i priset, men vanligtvis lämnar vi inte några ytliga stygn som ska tas bort efter kastrationer.

Boka tid för kastrering

Relaterade sidor

Narkos och smärtlindring

Dessa rekommendationer för sövda patienter är framtagna av den svenska föreningen Vetventilen som är en int...

Läs vidare
Tandvård

Vi erbjuder tandvård av mycket hög kvalitet och säkerhet. På kliniken har vi ett tandteam som består av vet...

Läs vidare
Polikliniken

I ett av våra ljusa undersökningsrum tar vi emot dig och ditt djur för en första undersökning och bedömning...

Läs vidare