1. Kliniken
  2. Butik och foder

Butik och foder

I vår butik säljer vi friskfoder och medicinska foder från Hill’s, Specific, och Royal Canin. Medicinskt foder är specialanpassat för specifika sjukdomar och problem.

Övervikt, ledbesvär, njurproblem etc. kan behandlas med ett bra foder som komplement till annan behandling. När det gäller de medicinska fodren får du rekommendationer av din veterinär om vad som är lämpligt och passar just ditt djur.

Din friska hund/katt har olika näringsbehov beroende på var i livet han/hon befinner sig. Ett ungt växande djur har helt andra krav på en fullgod kost jämfört med det vuxna, kanske lite äldre djuret.

Förutom foder säljer vi även djurvårdsartiklar som behövs för skötseln av ditt djur. Vissa produkter är lämpliga för det friska djuret, andra kan även utgöra en del i behandlingen av det sjuka djuret.  Saknar du något, säg till, så ska vi se vad vi kan göra för att hjälpa till att skaffa det du vill ha.

Välkommen till vår butik!

Hitta till oss!

Relaterade sidor

Narkos och smärtlindring

Dessa rekommendationer för sövda patienter är framtagna av den svenska föreningen Vetventilen som är en int...

Läs vidare
Röntgen och ultraljud

Vi utför både röntgendiagnostik och ultraljudsundersökningar. Röntgen Röntgendiagnostik används dels i samb...

Läs vidare
Vaccination

Vaccination av hund Att vaccinera sin hund är viktigt för att förhindra att den drabbas av olika smittsamma...

Läs vidare