1. Kliniken
 2. Narkos och smärtlindring

Narkos och smärtlindring

Dessa rekommendationer för sövda patienter är framtagna av den svenska föreningen Vetventilen som är en intresseorganisation för personal inom veterinärmedicinen som är speciellt intresserade och inriktade mot anestesiologi.

Generella regler

 • Patienter skall alltid undersökas innan sövning. För äldre patienter (> 7 år hos hund, och >10 år hos katt) samt hos patienter med misstänkt eller diagnosticerad allvarlig, systemisk sjukdom, bör alltid analys av blodprover avseende kemi och hematologi erbjudas.
 • Patienter med blåsljud bör alltid erbjudas undersökning av hjärtat via ultraljud innan sövning. Detta görs av hjärtspecialist på t.ex. Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg.
 • Patienter skall alltid vara vakna och medvetna samt kunna gå och stå själva innan hemgång.
 • Det är inte korrekt att låta bedömning av postoperativ smärta ligga hos djurägaren. Det skall vara ställt utom rimligt tvivel att inte någon risk för ökad smärta skall föreligga, vid hemgång.
 • Vid sövning skall alltid tillgång till intravenös infart finnas alternativt skall det alltid finnas utrustning snabbt tillhands för att skapa en intravenös infart.
 • Patienterna bör om möjligt svälta minst 6 timmar innan sövning, dock bör kattungar och valpar under 16 veckor inte svälta mer än maximalt 4 timmar innan sövning.
 • Man bör om möjligt bada och tvätta patienten innan sövning. Speciellt schampo för detta kan du hämta hos oss.
 • Det skall alltid finnas en plan avseende premedicinering (inklusive smärtlindring), induktion och underhåll av anestesin.
 • Induktion via inhalation bör i möjligaste mån undvikas.
 • Endotrakeal intubering skall alltid eftersträvas och möjlighet skall alltid finnas. Vid anestesier längre än 30 minuter skall endotrakeal intubering alltid ske.
 • Möjlighet till manuell eller maskinell ventilering (IPPV) skall alltid finnas.
 • Intravenös vätsketillförsel under anestesi skall alltid ske vid behov och särskilt vid anestesier längre än 30 minuter.
 • Smärtsamma ingrepp får inte ske utan adekvat smärtlindring.
 • Det skall alltid finnas tillgänglighet till värmetillförsel för sövd patient.
 • Möjlighet och utrustning för enkel hjärt- lungräddning skall alltid finnas snabbt tillgänglig.

Relaterade sidor

Ögonlysning för djur

Ögonlysning utförs av auktoriserad ögonlysningsveterinär för att undersöka förekomst av ärftliga ögonsjukdo...

Läs vidare
Tandvård

Vi erbjuder tandvård av mycket hög kvalitet och säkerhet. På kliniken har vi ett tandteam som består av vet...

Läs vidare
Vårt tandteam

Många djur har idag stora bekymmer med sina tänder. Det är allt ifrån tandfrakturer till kraftiga inflammat...

Läs vidare