1. Kliniken
  2. Ögonlysning för djur

Ögonlysning för djur

Ögonlysning utförs av auktoriserad ögonlysningsveterinär för att undersöka förekomst av ärftliga ögonsjukdomar, men även för andra ögonsjukdomar inne i ögat.

Undersökningen utförs framförallt på avelsdjur, för att få en uppfattning om avelsresultatet, men kan vara värdefull på alla individer inom drabbade raser. Tyvärr saknas behandling för många av dessa ögonsjukdomar, men man kan minska förekomsten utav dem genom avelsurval.

Katarakt, PRA, (Progressive Retinal Atrofi) och CEA (Collie Eye Anomaly) är exempel på ärftliga sjukdomar, vilka kan leda till synnedsättningar eller blindhet.

Det är olika rekommendationer för olika raser. Vad som gäller just för din ras kan du läsa om på Svenska Kennelklubbens hemsida (SKK).

Ta alltid med stamtavla inför ert besök. Hundar och katter som ska ögonlysas måste vara ID-märkta (chipmärkt eller öronmärkt). Är hunden eller katten ögonlyst innan så ta gärna med ögonlysningsintyget från föregående ögonlysning. Du får fylla i djurets identitet och ditt namn och din adress på ett intyg och med din namnunderskrift godkänna att undersökningsresultatet skickas till SKK.

Ditt djur får ögondroppar som vidgar pupillen. Detta gör att pupillen inte drar ihop sig av ljuset från undersökningslamporna. Effekten kommer efter ca 20 min och kan sitta i 2 – 4 timmar så man bör undvika starkt solljus, som kan vara obehagligt så länge pupillen är stor.

 

 

När ögondropparna fått effekt utförs undersökningen i ett rum som är mörklagt. Veterinären tittar med minst två olika lampor. Ett indirekt oftalmoskop för att undersöka ögonbotten (näthinnan och synnerven), samt en spaltlampa för att undersöka linsen, hornhinnan och ögonlocken. Andra instrument som kan användas är direkt oftalmoskop, kammarvinkellins (gonioskopilins) och tryckmätare.

Veterinären fyller i intyget och anger om djuret är fritt från sjukdom eller ej samt anger om förändringar som påvisats kan bedömas som ärftliga eller ej. Du får en kopia på intyget, veterinären behåller en kopia och originalet skickas in till SKK.

När ni ringer för att boka tid kommer vi att sätta upp ert namn på en väntelista och ringa er när vår veterinär är på plats vanligtvis sker detta 4 ggr/ år som vi kan erbjuda denna tjänst.

Boka tid här

Relaterade sidor

Polikliniken

I ett av våra ljusa undersökningsrum tar vi emot dig och ditt djur för en första undersökning och bedömning...

Läs vidare
Riktlinjer för tandvård

Introduktion Vi på Norra Djurakuten är dedikerade till kvalitativ veterinärmedicinsk tandvård. Kvalificerad...

Läs vidare
Narkos och smärtlindring

Dessa rekommendationer för sövda patienter är framtagna av den svenska föreningen Vetventilen som är en int...

Läs vidare