1. Tips & Råd
  2. Vilda djur omkring oss

Vilda djur omkring oss

Fler och fler djur flyttar in och väljer tätorter som boplats, bland dem änder, måsar, rovfåglar och en lång rad småfåglar men också däggdjur som hare, igelkott, mård, räv och grävling. De väljer tätorten för att det finns gott om mat och för att de lyckas bra med sin uppfödning av ungarna. Men många människor tycker att djurungar i tätortsmiljö skall tas omhand eftersom det finns så många faror som trafik, människor, hundar och framför allt katter.

Djurföräldrarna har gjort ett medvetet val och det är inte vår sak att ändra på detta. Du kan hjälpa dem genom att hålla hunden kopplad, hålla katten inne under häckningssäsongen och genom att du själv håller dig undan från platser där fåglar varnar eller försöker skrämma bort dig. Ge föräldrarna tillfälle att mata sina ungar!

Djurets föräldrar är bäst på att föda upp sina ungar. Fler djurungar dör varje år på grund av missriktad djurvänlighet än av att människor låtit bli att ingripa. Inga fågelungar kan uppfödas på bröd och inga vilda däggdjursungar tål komjölk eller mjölkersättning för spädbarn.

Jan-Åke Hillarp, biolog och djurrehabiliterare, har skrivit nedanstående tänkvärda rader…

 

Att tänka på innan du tar hand om en djurunge!

  • Djurungen skall aldrig betraktas som övergiven om inte mamman påträffas död.
  • Misstänks en fågelunge eller fågelkull vara övergiven skall den övervakas på håll – långt håll – och under många timmar för att konstatera att den inte matas. Har du inte tid med det, betrakta den då som inte övergiven.
  • Alla omhändertagna vilda djur har en ägare – vanligen är denne jakträttsinnehavaren. Att ta hem levande eller döda djur kan i vissa fall betraktas som olaga jakt (tjuvjakt).
  • De flesta vilda djur får inte tas omhand mer än 48 timmar. Dessa timmar kan vara förödande om du saknar kunskap.
  • Tänk på att föräldrarna är bäst på att föda upp sina ungar. I vissa fall duger dock fosterföräldrar.
  • Om du är tveksam, ta alltid först kontakt med någon som kan arten innan du tar in en unge som du tror är övergiven.
  • Fler djurungar dör varje år på grund av missriktad djurvänlighet än på grund av att människor låtit bli att ingripa.
  • Tron att djurungar som rörts av människor inte accepteras av sina föräldrar är felaktig.

 

Lämna djurungar i fred. Alla djur har olika beteenden, rådjurskid och harungar kanske bara matas en till två gånger per dygn. De första veckorna ligger ungen och ”trycker”, ett medfött beteende att stilla ligga kvar på samma plats tills mamman kommer tillbaka.

Du kan flytta ungen om mamman lagt den på en olämplig plats. Tron att djurungar inte accepteras om de rörts av människor är felaktig. Djurvärldens mödrar är goda mödrar som inte bara känner igen sina ungars doft utan även utseende och läten. De enda ungar du inte får ta i med bara händer är andungar och andra vattenlevande fågelungar. Inte för att människo­doften påverkar, mamman känner igen sin unge på lätet som hon hört redan innan ungen är kläckt, utan för att det hudfett vi har på händerna påverkar ungens fjädrar så att den inte längre blir ”vattentät”.

Harar kan lägga sina ungar i barnens sandlåda, rådjuret sitt kid alltför nära en trafikerad väg. Du kan flytta ungen till en säkrare plats upp till 100 m bort. Mor och barn kommer att hitta varandra. Välj platsen med omsorg så att inte hundar eller katter kan komma åt ungen.

Ramlar ett fågelbo ner, klipp till en tvåliters mjölkkartong, lämna en sida lite längre, lägg resterna av boet i kartongen, fäst allt med några häftstift så högt upp du kan.

Tornseglaren (tornsvalan) har så korta ben att den inte kan lyfta från marken. Lyft upp en nedfallen unge (eller förälder) så kommer den att kunna flyga. Ungarna är inte övergivna även om du inte ser föräldrarna på flera dagar. Vid dåligt väder kan de vuxna fåglarna inte hitta tillräckligt med mat och flyger iväg långt. Ungarna går i dvala tills föräldrarna återkommer.

 

Hjälp djuren

Du kan hjälpa djuren på många sätt. Viktigast är att de har tillgång till vatten. Bor du långt från ett vattendrag uppskattar både fåglar och däggdjur ett fat med friskt vatten (t.ex. keramikfat till stor blomkruka). Tillhör du de lyckliga som har en igelkott boende i din trädgård? Vattna då gräsmattan framåt kvällen så att maskarna kommer upp på natten. Du kan också mata igelkotten med kattmat på burk – OBS börja med små portioner så magen hinner vänja sig. Mjölk är förbjudet, det är ingen bra mat för igelkott.

Tyvärr kan djuren ibland råka illa ut. En fågelunge som tagits av en katt kommer att dö inom 24 timmar även om man inte ser så stora skador. Både fåglar och däggdjur kan skadas av olämpliga saker i vår miljö eller bli påkörda. Finner du ett skadat djur, försök att få tag i det och lägg det i en pappkartong med lufthål. Ring därefter genast till mig så kommer jag och hämtar djuret och ser till att det hamnar på lämplig rehabiliterings­anläggning.

Vill du lära dig mer om omhändertagande av skadat vilt, kontakta kfv.riks@telia.com eller hemsidan. Detta gäller både privatpersoner och myndigheter

Birgitta Gustavsson
0704-83 36 54, 031-702 51 63 medlem i Katastrofhjälp – fåglar och vilt
i samarbete med Ale kommuns veterinärer.

Relaterade sidor

Sista stunden

Inget djur lever för evigt, ibland kortas livet på grund av sjukdom och ibland har bara tiden tagit ut sin ...

Läs vidare
Uppfödar-info

Norra Djurakuten vill skapa ett bra samarbete med er uppfödare. Vi erbjuder dräktighetsundersökning med ult...

Läs vidare
Julens faror

Julen är en stor glädje för många. Tänk dock på att det är mycket som kan hända i juletid med våra kära hus...

Läs vidare