1. Sjukdomar
  2. Diabetes (diabetes mellitus/sockersjuka)

Diabetes (diabetes mellitus/sockersjuka)

Vid diabetes mellitus har djuret ett förhöjt blodsocker och socker i urinen orsakat av en relativ eller verklig brist på insulin. Insulin är ett hormon som produceras av bukspottkörteln och som krävs för att kroppens alla celler ska ta upp glukos och nyttja det som energi. Man vet inte med säkerhet varför djur får diabetes, men hormonpåslag, övervikt, infektioner och immunologiska tillstånd finns bland möjliga orsaker.

Efter en måltid stiger blodsockernivån och då svarar bukspottkörteln med att frisätta insulin. Vid diabetes saknas denna respons eller så svarar cellerna inte normalt på insulinets effekt. Följden blir då att blodsockernivån förblir hög och cellerna i kroppen får energibrist och hamnar i ett svälttillstånd.

 

Symptom vid diabetes
  • Ökad törst
  • Ökad urinering
  • Ökad aptit
  • Avmagring
  • Sämre pälskvalitet

 

Diagnostik

Din veterinär misstänker diabetes mellitus om ditt djur uppvisar ovan nämnda symtom. Då tas ett blodprov i vilket man påvisar högt blodsocker. Ofta vill man även kontrollera ett ämne som heter fruktosamin. Fruktosamin återspeglar djurets blodsockervärde från de senaste 3–4 veckorna och ett högt värde på fruktosamin ger därför en mer tillförlitlig diagnos. Man tar alltid även ett urinprov för att påvisa socker i urinen samt för att göra en bakteriell odling på urinen. Det är inte ovanligt att djur med diabetes har en samtidig urinvägsinfektion.

 

Behandling

Insulin ges i injektionsform 2 gånger dagligen; morgon och kväll med 12 timmars mellanrum. Det är du som djurägare som själv injicerar ditt djur.

 

Diet

Rätt diet är A och O för katter med diabetes mellitus. Det finns dock inga studier som visar att hundar behöver äta särskild diet vid diabetes mellitus.

 

Motion

Vid motion och rörelse tas glukos upp mer effektivt av muskelcellerna och följden blir att blodsockret sjunker. Det är därför positivt för en hund med diabetes att motionera regelbundet och gärna jämnt utspritt över dagen. Om hunden utsätts för en onormalt stor ansträngning kan blodsockret sjunka till farligt låga nivåer och hunden bör därför hållas under noga uppsikt under den typen av aktivitet. Du som hundägare bör alltid ha druvsocker eller honung nära till hands.

 

Insulinkänning

Om blodsockret skulle bli för lågt t ex till följd av att djuret har kräkts, inte har ätit, har fått för hög insulindos eller motionerats för hårt kan djuret uppvisa symtom så som vinglighet, generell svaghet, det kan bli okontaktbart och i värsta fall drabbas av kramper. Om du misstänker att ditt djur drabbats av en insulinkänning ska du i första hand erbjuda det mat. Om djuret inte vill eller kan äta ger du druvsocker upplöst i vatten i munnen. Du kan också gnida honung eller sirap mot djurets tandkött eller i värsta fall ge outspädd saft (inte light-produkter) rektalt. Om detta tillstånd skulle drabba ditt djur ska du alltid kontakta veterinär.

 

Blodglukosmätning i hemmet

Hos diabetiker liksom hos friska individer varierar blodsockret över dagen beroende på grad av motion, intag av föda, stress etc. Därför är det viktigt att man inte justerar insulindosen baserat på ett enda blodsockervärde, utan att man tar flera prover över en dag och gör en så kallad blodsocker-kurva. Detta görs med fördel av dig som djurägare i djurets hemmamiljö. Vi lär dig hur du ska ta blodproverna på ditt djur.

 

Mål med behandlingen
  • Att djuret ska dricka och kissa normalt
  • Att djuret ska vara piggt och välmående
  • Att djurets aptit och vikt ska normaliseras
  • Att blodsockret ska ligga stabilt

 

Har du frågor om diabetes hos djur?

 

Kontakta oss

Relaterade sidor

Öroninflammation/otit

Öroninflammation, eller otit som man säger medicinskt, kan ses som ett banalt problem men skapar ofta mycke...

Läs vidare
Värmeslag

Värmeslag är en stor fara för våra hundar under sommaren. Även i Sverige där vi ändå inte har tropisk hetta...

Läs vidare
Fluglarver

Flugor lägger gärna sina ägg i fuktig miljö, till exempel avföring och sår. Äggen kläcks och larverna äter ...

Läs vidare