1. Sjukdomar
 2. Kräkningar och diarré

Kräkningar och diarré

Många av våra husdjur drabbas någon gång av kräkningar och eller diarré. Bakomliggande orsak varierar.

Några tänkbara orsaker
 • Ätit/druckit något olämpligt
 • Bakterier
 • Virus
 • Olika sjukdomar som drabbar mag och tarmkanalen
 • Överkänslighet mot något födoämne

Det första man kan göra som djurägare är att undanhålla mat i 24 timmar. Tillgång till friskt vatten är viktigt. Vid kräkning kan man undanhålla vatten i ett par timmar och sedan servera det i små mängder åtgången för att minska risken för att djuret kräks upp vattnet.

 

 

Ring gärna och rådfråga oss i ett tidigt skede.

Under det första dygnet är det bra att ge djuret en medicinsk pasta som hjälper till att hejda förloppet. Pastan suger upp giftiga ämnen och lugnar mage/tarm, ger viktiga elektrolyter och näringsämnen, bidrar med en ny bakterieflora som påskyndar tillfrisknandet samt ger en viss mättnadskänsla. Pastan är receptfri och kan köpas i vår butik. Vi har också vätskeersättning för djur.

 

Du ska söka veterinär om
 • Allmäntillståndet blir nedsatt
 • Om ditt djur får feber
 • Om kräkningarna är kraftiga och pågår kontinuerligt
 • Diarrén är vattentunn och pågår kontinuerligt
 • Om inte kräkningarna och diarrén upphör inom 1-2 dygn

 

Tänk på att
 • Valpar och småvuxna raser har mindre marginaler än vuxna djur och hundraser av större storlek
 • Gamla djur är känsligare
 • Vid varm väderlek är risken för uttorkning större
 • Om ditt djur redan behandlas för någon sjukdom, ring och rådfråga din veterinär direkt

 

Om kräkningarna och/eller diarrén har upphört efter 24 timmars svält är det lämpligt att börja ge lite dietmat i små portioner fördelat på 4-6 mål per dag. Det kan ta ett par tre dagar innan matmängden uppnår det normala dygnsintaget. När magen fortsätter att vara stabil kan man successivt börja blanda in det vanliga fodret. Ett gott råd är att skynda långsamt.

 

Exempel på dietmat

Prata alltid med personalen innan du köper mat. Det är viktigt att sätta in rätt foder för den åkomman ditt djur har drabbats av.

 • Hill’s i/d alt w/d
 • Royal Canin Intestinal
 • Kokt rundkornigt ris som kokats dubbla tiden med dubbla mängden vatten, kan ges tillsammans med ¼ kokt mager fisk, kyckling eller annat magert kött
Rådgivning

Relaterade sidor

Tumörsjukdomar

Vad är cancer? Cancer, eller elakartade tumörer, är en onormalt ökad delning av celler i kroppen. Tumörer k...

Läs vidare
Diabetes (diabetes mellitus/sockersjuka)

Vid diabetes mellitus har djuret ett förhöjt blodsocker och socker i urinen orsakat av en relativ eller ver...

Läs vidare
Fästingburna sjukdomar

Fästingar är ett slags spindeldjur eller kvalster. Den fästing som är vanligast i Sverige kallas Ixodes Ric...

Läs vidare