Insektsbett

Geting-, bi- och humlestick kan göra ont och ge en lokal svullnad och rodnad. Oftast går det över av sig själv och ingen behandling behövs. Vissa hundar och katter är överkänsliga mot humlor, bin eller getingar och kan få en allergisk reaktion, slöhet, yrsel och flåsighet. Om detta inträffar kontakta veterinär. Om djuret fått många stick kan det bli mycket dåligt och behöver då veterinärvård. Om djuret blivit stucket i munnen kan det också behöva komma in för att få avsvällande läkemedel så att det inte riskerar att få andningsproblem.