1. Sjukdomar
  2. Ormbett

Ormbett

Hos oss på Norra Djurakuten har vi möjlighet att behandla ormbett enligt de senaste rekommendationerna. För hund innebär detta i första hand dropp och smärtlindring. I vissa fall är det lämpligt att ge antiserum, vilket vi också har möjlighet att göra. För katter brukar ormbett inte ha lika stor påverkan, men det är ändå klokt att söka veterinär för undersökning och bedömning. Oftast räcker det med smärtlindring för katterna, men vid behov sätts även annan behandling in. Många gånger är det även klokt att monitorera organfunktioner via blodprover. De vanligaste skadorna som man ser vid kraftiga reaktioner på ormbett är njurpåverkan, hjärtpåverkan och koagulationsrubbningar.

Vår huggorm dödar sina byten genom att giftet bl.a. orsakar skador på blodkärl och blodkroppar vilket leder till chock och massiva inre blödningar. Intressant är att de unga huggormarna, espingarna, har en giftsammansättning som är mer anpassad för kallblodiga djur (grodor) medan de äldre djurens gift är gjort för att döda varmblodiga djur (möss). Myten att espingarna är extra giftiga stämmer alltså inte. Åtminstone inte sedd ur mänsklig synvinkel.

Djurägaren ser sällan ormen men ofta har de hört hunden skrika till och hoppa eller springa bort från en plats. Många hundar och katter blir snabbt trötta och hängiga och en kraftig och smärtsam svullnad i ben eller nos kan uppkomma inom kort. I allvarligare fall sprider sig ormgiftet i kroppen där det kan orsaka inre blödningar och skador på kroppens organ. Det är sällan man ser själva betten.

 

Om min hund eller katt blir ormbiten?

Akut är det allra viktigaste att hålla hunden eller katten i stillhet och att åka in till veterinär direkt. Ju mer djuret rör sig desto snabbare kommer giftet att spridas i kroppen.. Hos veterinären inriktas behandlingen på så kallad understödjande behandling. I första hand innebär detta intravenöst dropp, smärtlindring och övervakning av hjärtfunktion samt blodprov för kontroll av inre organ. Ibland ges antiserum men eftersom det inte är riskfritt sparar man denna behandling till allvarligt sjuka hundar.

Effekterna av ormgift kan komma långsamt och bli uppenbara först efter flera veckor. Det är därför att rekommendera att man håller hunden i stillhet under minst 14 dagar efter bettet och att man sedan kontrollerar hunden eller katten med ett blodprov där åtminstone lever och njurvärden ingår samt undersöker bettstället och lyssnar på hjärtat.

 

Kontakta oss om ditt djur blivit biten

Relaterade sidor

Kräkningar och diarré

Många av våra husdjur drabbas någon gång av kräkningar och eller diarré. Bakomliggande orsak varierar. Någr...

Läs vidare
Fästingburna sjukdomar

Fästingar är ett slags spindeldjur eller kvalster. Den fästing som är vanligast i Sverige kallas Ixodes Ric...

Läs vidare
Tumörsjukdomar

Vad är cancer? Cancer, eller elakartade tumörer, är en onormalt ökad delning av celler i kroppen. Tumörer k...

Läs vidare