1. Sjukdomar
  2. Tumörsjukdomar

Tumörsjukdomar

Vad är cancer?

Cancer, eller elakartade tumörer, är en onormalt ökad delning av celler i kroppen. Tumörer kan också vara godartade, men det är de elakartade som kallas cancer.

 

Godartade tumörer

Även kallat benigna tumörer. Dessa tumörer sprider sig inte, men kan ibland växa infiltrativt (in i annan vävnad) och vara svåra att få bort.

 

Elakartade tumörer

Även kallat maligna tumörer. De elaka tumörerna är de som kallas cancer och de kan ha olika grader för risk av spridning i kroppen, förutom att de också ibland växer infiltrativt på platsen där de sitter.

 

Förekommanden

Tumörer förekommer framförallt hos äldre patienter, men vissa tumörer förekommer även hos unga. Orsaken är oftast okänd, men ibland kan faktorer såsom ärftlighet, miljö, mediciner och hormoner ha en påverkan. Tumörer kan förekomma i kroppens alla organ.

 

Graden av elakhet styr utgången

Tumörer kan utgå ifrån alla vävnader och organ i kroppen. Det är olika vilka som är vanligast bland hund och katt. Samma sorts tumör kan också bete sig olika hos djuren och  ibland även mellan individer av samma art (det har bland annat med graden av elakhet hos tumören att göra).

 

Vanligaste tumörsjukdomarna

Vanliga tumörsjukdomar hos hund är hudtumörer, juvertumörer och lymfcancer (lymfom). Hos katt är lymfcancer (lymfom), skivepitelskarcinom och juvertumörer vanliga.

 

Hur ställer man diagnos?

Ju tidigare du söker veterinär, desto större chans till bot eller behandling finns det.

 

Provtagning nödvändigt

Det går aldrig säkert att säga vad en knöl är genom att bara känna på den. Man måste i princip alltid ta ett prov på knölen för att säkert kunna ge en diagnos. För att kunna ställa en säker diagnos och ge behandlingsalternativ och prognos, så går man igenom historiken hos patienten. Man gör även en noggrann klinisk undersökning. Det är även många gånger klokt att ta blodprover, röntga, göra ultraljud och ibland även ta prov från lymfknutor.

 

Diagnos ger prognos

Vissa typer av undersökningar (till exempel datortomografi eller magnetröntgen) remitterar vi till större djursjukhus. Vi kan ta prov på knölen genom finnålsaspirat eller biopsi. Finnålsaspirat är ett enkelt prov (en tunn nål som förs in i tumören), som ofta ger en säker diagnos. Det görs oftast på vaken patient. Biopsi ger ett ännu säkrare och mer utförligt svar. Man skär då ut en bit av tumören och skickar på analys. Detta kräver oftast sövning av djuret.

Diagnosen som man får genom provtagningen av knölen, tillsammans med övriga undersökningar, ger en prognos. Detta gör att man kan lägga upp en plan för behandling, där det ofta finns flera alternativ att välja på.

 

Hur kan man behandla?

Kirurgi, strålning och cytostatika (cellgifter) är de tre huvudprinciperna för behandling.

 

Behandlingsformer

Tumörerna behandlas på olika sätt beroende på vilken sorts tumör det är och beroende på hur mycket man som djurägare vill göra. Kirurgi, strålning eller cytostatika utförs enskillt, men ibland kombinerar man de olika behandlingarna.

 

Kirurgi

Kirurgi kan vi i flera fall utföra på kliniken. Det är mycket viktigt att veta hur man ska operera (det vill säga vilka marginaler man ska ta), då detta många gånger är helt avgörande för resultatet. För vissa komplicerade kirurgiska ingrepp remitterar vi till större djursjukhus.

 

Cytostatika

Cytostatika, även kallat cellgifter, kan ibland vara den enda behandlingsmöjligheten. Den kan också vara ett komplement till kirurgi eller strålning. Det är flera protokoll med olika antal behandlingar och mediciner, som skiljer sig mycket åt beroende på typ av tumör. De flesta hundar och katter mår väldigt bra under behandlingens gång och det är få biverkningar. Cytostatika är många gånger ett väldigt bra sätt att behandla på. Man kan när som helst avbryta en cytostatikabehandling, om katten eller hunden trots allt skulle må dåligt av behandlingen.

 

Strålning

Strålning kan ibland vara aktuellt. Detta är en smärtfri behandling, men kräver oftast lugnande medel eller kortare narkos. Strålning utförs bara i Jönköping i Sverige och vid behov och önskemål, så remitterar vi dit.

 

Alla behandlingar och förebyggande åtgärder görs i samråd med dig som djurägare.

Vanligtvis täcks provtagningar och de flesta behandlingar avseende tumörsjukdomar av veterinärvårdsförsäkringen. Vill du veta säkert vad som ingår i din försäkring, kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på dina villkor. Bra frågor att ställa är om försäkringen täcker t.ex. MR (magnetröntgen), CT (datortomografi), strålning eller cytostatikabehandling.

 

Säkerhetsrutiner avseende cytostatikabehandlingar.

I samband med cytostatikabehandlingar, så finns det säkerhetsrutiner som skall följas. Bland annat skall man i fyra dygn efter varje behandling (oavsett om den sker på kliniken eller i hemmet) undvika kontakt med kroppsvätskor och avföring från hunden eller katten. Detta innebär att handskar skall användas om man behöver torka upp urin, kräkning eller avföring under dessa fyra dygn. Likaså skall kontakt mellan barn eller gravida och hunden/katten inte ske de första fyra dygnen efter varje behandling.

Relaterade sidor

Ormbett

Hos oss på Norra Djurakuten har vi möjlighet att behandla ormbett enligt de senaste rekommendationerna. För...

Läs vidare
Öroninflammation/otit

Öroninflammation, eller otit som man säger medicinskt, kan ses som ett banalt problem men skapar ofta mycke...

Läs vidare
Fluglarver

Flugor lägger gärna sina ägg i fuktig miljö, till exempel avföring och sår. Äggen kläcks och larverna äter ...

Läs vidare