1. Sjukdomar
  2. Fluglarver

Fluglarver

Flugor lägger gärna sina ägg i fuktig miljö, till exempel avföring och sår. Äggen kläcks och larverna äter sig in i huden och orsakar stora plågor för det drabbade djuret. Förloppet går mycket snabbt.

Kaniner får lätt diarré när de går över till grönfoder under sommaren. Därför är det extra viktigt att hålla koll på dem, särskilt vid analöppningen. Det är viktigt att ha torrt och rent i buren. Överviktiga kaniner har svårt att hålla sig rena och drabbas därför extra lätt. Även hundar och katter blir angripna. Särskilt om de har tät päls som blir fuktig av urin eller lös avföring, eller om de har sårskador. Titta igenom ditt djur varje dag! Kontakta veterinär om ditt djur drabbats.

Kontakta oss

Relaterade sidor

Giftalger

På sommarhalvåret får man som veterinär många frågor angående algblomningen och hur farlig den är för våra ...

Läs vidare
Kräkningar och diarré

Många av våra husdjur drabbas någon gång av kräkningar och eller diarré. Bakomliggande orsak varierar. Någr...

Läs vidare
Diabetes (diabetes mellitus/sockersjuka)

Vid diabetes mellitus har djuret ett förhöjt blodsocker och socker i urinen orsakat av en relativ eller ver...

Läs vidare